top of page

Lon Yöntemi

Boy Uzatma Lon Yöntemi

LON yöntemi uzun yıllardır kozmetik Boy Uzatma

ameliyatlarında başarıyla kullanılan cerrahi bir yöntemdir. LON yöntemi

birleşik bir yöntemdir. Kemiğe intramedüller bir çivinin sokulduğu ve

aynı zamanda kemiğe harici bir fiksatörün tutturulduğu ve uzatmanın

harici bir fiksatör tarafından yapıldığı yöntemdir. Uzatma harici bir fiksatör ile yapılır. Fiksatör üzerindeki uzatma segmenti özel bir aparat

ile manuel olarak döndürülerek günlük uzatma tamamlanır. Uzatma

süresi bittikten sonra dış fiksatör cerrahi olarak ekstremiteden çıkarılır.

Eksternal fiksatör ile klasik boy uzaması, yenilenen kemik tamamen

konsolide olana kadar uzun bir eksternal fiksasyon süresi gerektirir.

Hastalar aylarca bacağında harici bir fiksatör taşımak zorunda

kalırlarsa genellikle mutsuzdurlar. Lon'un bir avantajı, hastanın

konsolidasyon aşamasında değil, uzatma aşamasında sadece dış

fiksatörü taşıması gerektiğidir. Sadece harici bir fiksatörle yapılan klasik

uzatma ile karşılaştırıldığında, LON fiksatör süresini yarıya veya hatta

yarıdan daha kısa keser.

Boy Uzatma Lon Yöntemi Erkekler
 Boy Uzatma Lon Yöntemi Kadınlar

LON Yönteminin Malzemeleri

İntramedüller Çivi

İntramedüller Çivi
 

İntramedüller çivi katı bir titanyum malzemeden yapılmıştır ve çok dayanıklıdır. Kemiğin intramedüller kanalına yerleştirilir ve kemik uzaması için tırnağın üzerinde kayar. Tırnak çapına hastanın intramedüller kanal çapına göre karar verilir. Uzatma süresi bittikten sonra dış fiksatör çıkarılır ve intramedüller çivinin distal kısmı kemiğe kilitlenir ve çivi ağırlık taşır hale gelir. Tırnak yüksek ağırlık taşıma kapasitesine sahip olduğundan hasta tam ağırlıkla yürüyebilir. İntramedüller tırnak vücut dokuları ile uyumludur ve vücutta ve kemikte uzun süre zararsız kalabilir.

Lon Yöntemi Fiksatör

Monoray Dış Fiksatör (Femur için)

 

Montaj kelepçeleri, ray ve dikkat dağıtıcı sıkıştırma ünitesi olan monoray harici fiksatör. Kelepçeler, üzerinde kayabilecekleri raya yerleştirilir. Dikkat dağıtıcı sıkıştırma üniteleri ile birbirlerine bağlanabilirler. Ray fiksatörü ekstremiteye yarım pimlerle bağlanır. Dış fiksatör metal alaşımıdır ve çok yüksek bir ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir. Cerrahımız LON yöntemi ile femoral (üst bacak) kozmetik uzatma ameliyatlarında Monoray eksternal fiksatörü tercih etmektedir.

Lon Yöntemi alt bacak fiksatör

Dairesel Çerçeve Dış Fiksatör (Tibia için)

 

Dairesel Fiksatör harici bir fiksatör sistemidir. Ilizarov Dairesel Fiksatör, travma, deformite ve uzuv uzatma vakalarında yaklaşık on yıldır kullanılmaktadır, yüksek mekanik stabilite, uygulama kolaylığı ve hassas deformite düzeltmesi sağlar. Halkalar uzuvlara pimler ve tellerle tutturulur. Dairesel yapısından dolayı kaval kemiği uzamasında deformiteye neden olmadığı için cerrahlarımız tarafından tercih edilmektedir. Dairesel çerçevenin ağırlık taşıma kapasitesi yüksektir, bu nedenle hasta tam ağırlık taşıyarak yürüyebilir.

LON Yönteminin Dış Görünümü

Femur LON yönteminde kullanılan monoray fiksatör uyluğun dış tarafında yer alır. Ekstremiteye 2 üst ve 2 alt pim ile bağlanır. Tibia LON yönteminde kullanılan dairesel çerçeve fiksatörü hastalarımızın daha rahat kullanabilmesi için modifiye edilmiştir. Bazı çerçevelerin yarı kullanımı fiksatörü aydınlatır ve hasta konforunu artırır. Dairesel fiksatör, baldırına proksimal olarak bir pim ve 2 tel ve distal olarak 1 pim ve 2 tel ile bağlanır.

Boy Uzatma Fiksatör

LON Yönteminde Cerrahi

Ameliyat öncesi yapılan detaylı Röntgen ve fizik muayeneye göre cerrah ve ekibi tarafından ameliyat planlanır. Cerrahımız, uzuv uzatma ve deformite düzeltme alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip ekibi ile profesyonel olarak boy uzatma ameliyatı gerçekleştirmektedir. LON yöntemi ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Anestezi uzmanı ve ekibi operasyon sırasında hazırdır. Ameliyat genellikle 3-4 saat sürer. Ameliyat aşamaları;
⦁ Genel anestezi
⦁ İntramedüller kanalın delinmesi
⦁ Osteotomi
⦁ Katı intramedüller çivinin yerleştirilmesi
⦁ İntramedüller çivinin proksimal kısmının kemiğe kilitlenmesi
⦁ Dış fiksatörün pimler ve teller vasıtasıyla kemiğe tutturulması.

Tüm insizyonlar minimal olarak yapılır ve insizyon boyutu 2 cm'den azdır. Ameliyatın her aşamasında anlık röntgen ile her şeyin sorunsuz geçmesi sağlanır. Ameliyat sırasında eksternal fiksatör ve intramedüller tırnak uzmanları hazır bulunmakta ve cerrahımızla koordineli çalışmaktadır.

Boy Uzatma ameliyatı güvenli mi?

LON Yönteminde Hastaneye Yatış

Boy Uzatma Ameliyatı eski hastalar

⦁ Hastanede yatış süresi: 8-10 gün
⦁ İlaç: Serum, vitamin mineral takviyesi, kan inceltici, ağrı kesici, antibiyotik
⦁ Bakıcı: Hastalara 24 saat AFA bakıcıları eşlik eder.

⦁ Konumlandırma ve splintleme: Hastanın ameliyat sonrası ödemini azaltmak ve ameliyat sonrası ödemini azaltmak için hasta hemşireler ve fizyoterapistler tarafından yatağa yerleştirilir. kontraktürleri önleyin. Dorsifleksiyon ateli, özellikle tibia ameliyatlarından sonra plantar fleksiyon kontraktürünü önlemek için kullanılır.
⦁ Cerrah kontrolü: Cerrah ve ekibi tarafından günde iki kez kontrol

⦁ Yürüme: Genellikle ameliyattan 24 saat sonra hastalarımıza cerrah tarafından yürüme eğitimi verilir ve ameliyat sonrası ilk yürüyüşlerini yaparlar. Yürüme sırasında yardımcı bir cihaz olarak yürüteç kullanılır.
⦁ Pansuman: 2-3 günde bir iğne ve kesi pansumanları yapılır.
⦁ Fizyoterapi: Hastanın kan seviyeleri normalse ve hasta kendini iyi hissediyorsa genellikle fizyoterapistimiz tarafından her gün fizik tedavi seansı yapılır. Germe, güçlendirme, seferberlik ve yürüme egzersizleri yapılır.
⦁ BGBM: BGBM cihazı ameliyat sonrası hastanın rom'unu geri kazanmada, kontraktürü önlemede ve ödemi azaltmada etkilidir. Ameliyattan sonra hastanın tolere edebileceği düzeyde uygulanır. Açıyı kademeli olarak artırarak eklem hareketi artar.
⦁ İlk Uzatma: Genellikle kallus oluşumu cerrah tarafında kontrol edildikten sonraki 8. günde başlar. Kallus oluşumu hızlı ise bu süre daha erken alınır, kallus oluşumu yavaşsa bu süre geciktirilir. İlk uzatma cerrah tarafından yapılır ve hastaya öğretilir.

LON Yönteminde Uzatma Süresi

Konaklama Süresinin Uzatılması

 

Yatış süresi sona eren hastalarımız hastaneden alınarak AFA Boy Uzatma Merkezindeki 5 yıldızlı otele getirilmektedir. Uzatma süresi boyunca burada yaklaşık 3 ay kalırlar. AFA Boy Uzatma merkezi, fizik tedavi merkezi, hidroterapi havuzu aynı binada yer almaktadır. Binada AFA sağlık ekibi ve hasta danışmanları bulunmakta ve hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Boy Uzatma

LON Yönteminde Uzatma İşlemi

LON yönteminde günlük uzatma harici fiksatör ile yapılır. Uzatma oranı genellikle günde 1 milimetredir. Toplam 1 milimetrelik uzatma genellikle dörde bölünür ve her 6 saatte bir uygulanır. Uzatma süresi geldiğinde hasta fiksatör aparatını 90 derece çevirerek uzatmayı tamamlar. Hedef uzunluğa ulaşıldığında uzatma durdurulur.

LON Yönteminde Fizik Tedavi

 

LON yöntemi ile boy uzatma ameliyatı sonrası fizik tedavi süreci çok önemlidir. Hastalarımızın fizik tedavi seansları AFA fizik tedavi merkezinde yapılmaktadır. Fizik tedavi programı haftanın 5 günü uygulanır. AFA fizyoterapistleri boy uzatma ameliyatı sonrası fizik tedavi konusunda deneyimli ve profesyoneldir. Germe, güçlendirme, mobilizasyon, pilates, denge, yürüyüş, elektroterapi, terapötik masaj gibi tedaviler fizyoterapistlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Fizyoterapistler hastanın durumunu cerrahla birlikte haftalık olarak değerlendirir ve fizyoterapi programını günceller.

Boy Uzatma Fizik Tedavi
Boy Uzatma ameliyatı süreci

LON Yönteminde Giyinme

 

Harici bir fiksatör olduğu için LON yönteminde enfeksiyon riski vardır. Enfeksiyon ağrıya, sınırlı hareket aralığına, ödeme ve bazı sistemik komplikasyonlara neden olabilir. Hastanın uzama süresini ve iyileşme sürecini olumsuz etkiler. Bu nedenle pim ve kablo bakım protokolü çok önemlidir. Pansumanlar düzenli ve protokole uygun olarak yapılmalıdır. Sterilizasyon, pansuman malzemeleri ve pansuman sırasında kullanılan ilaçlar pansuman başarısını etkiler. AFA Boy Uzatma merkezinde, sağlık ekibi pansuman konusunda uzmanlaşmıştır ve profesyonel olarak çalışmaktadır. Hastalarımızın pansumanları haftada iki kez merkezimizde düzenli olarak yapılmaktadır. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi olduğunda cerrah ile birlikte değerlendirilir, pansuman sıklığı artırılır ve antibiyotik tedavisine başlanır.

LON Yöntemi Bağlantısının Röntgen Görünümü

Boy Uzatma Röntgen

LON Yönteminde Yürümek

LON yönteminde, dış fiksatörler uzatma süresi boyunca tüm vücut ağırlığını taşır. Harici sabitleyicilerin yük taşıma kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle hasta ameliyattan hemen sonra bile tam ağırlıkla yürüyebilir. Uzatma süresi bittikten sonra dış fiksatör çıkarılır ve yük taşıma görevi intramedüller çiviye aktarılır. İntramedüller çivi yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan hasta tüm vücut ağırlığı ile yürümeye devam edebilir.

Düzenli Cerrah Ziyareti Ve Muayenesi

 

Uzatma süresi boyunca hastayı yakından takip etmek çok önemlidir. Uzatmanın kalitesi, kallus(yeni kemik) dokusunun kontrolü, pim ve tel yerlerinin incelenmesi, fiziksel durumun incelenmesi, komplikasyonların incelenmesi gereklidir. Cerrahımız hastalarımızın durumunu haftalık olarak yakından takip etmektedir. Hastaların röntgenlerini, komplikasyonlarını ve fiziksel durumunu kontrol etmek için haftada bir veya iki haftada bir gelir.

Boy Uzatma Doktoru

Fiksatör Çıkarma Ameliyatı

 

Hedeflenen uzunluğa ulaştıktan sonra fiksatör çıkarma ameliyatı yapılır. Kemik uzunluğu, osteotomi uzunluğu, tüm bacak uzunluğu ve kallus (yeni kemik dokusu) kalitesi, çıkarma ameliyatından önce tüm bacağın röntgeni çekilerek kontrol edilir. Herhangi bir bacak uzunluğu eşitsizliği varsa, dengeleme için hastaya fazladan zaman verilir. Kallus dokusu yeterli kalitede ise ameliyat tarihi doğrulanır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürer. Ameliyat aşamaları;
⦁ Genel anestezi
⦁ Ameliyathane röntgeni ile tüm açılardan kemik uzunluğu ve hizalama kontrolü
⦁ İntramedüller çivinin distal ucunun kemiğe kilitlenmesi
⦁ Eksternal fiksatör pinlerinin ve tellerinin ekstremiteden çıkarılması ve ayrılması
⦁ Gerekirse kas uzatma
⦁ Tüm yaralar dikilir ve pansuman ile kapatılır
Fiksatör çıkarma ameliyatı sonrası hastanede kalış süresi genellikle 1 gündür. Hastanede fizik muayene ve yürüme kontrolü cerrahımız ve ekibi tarafından kontrol edilir. Ameliyat sonrası röntgen ile son kontroller yapılır ve hasta hastaneden çıkarılır.

Boy Uzatma Doktoru

LON Yönteminde Birleştirme Dönemi

 

Konsolidasyon aşaması, yeni oluşan kallusun (yeni kemik dokusu) sertleşme ve konsolidasyon dönemidir. LON yöntemi ile uzaması olan hastalar bu aşamada avantajlıdır. İM çivileri oldukça dayanıklı olduğu için hastalar tam ağırlık taşıyarak mobilize edilebilirler ancak fiksatör çıkarma ameliyatından sonraki erken dönemde hastanın yeterli hareket açıklığı, kas kuvveti ve dengeye kavuşana kadar yürüteç veya koltuk değneği ile yürümesini öneriyoruz. Güvenli uzatma limitleri tutulduğu sürece, LON hastalarımızın iyileşme oranı oldukça yüksektir. Kallus oluşum hızına, uzama miktarına ve yumuşak dokuların iyileşme kapasitesine bağlı olarak fiksatör çıkarıldıktan 1-2 ay sonra genellikle desteksiz yürüyebilirler. Yardımsız yürüyüş başladıktan sonra diğer aktiviteler hızla düzelir ve hastalar normal günlük fiziksel aktivitelerine dönebilirler.

İntramedüller Vida Çıkarma Ameliyatı

 

Kemik iyileşmesi tamamlandıktan sonra yani birleşme aşamasında kallus dokusu yeterince yoğunlaştıktan ve sertleştikten sonra kemik tam ağırlık alır ve intramedüller çivi kemikten çıkarılabilir. İntramedüller çivinin çıkarılması için gereken süre genellikle 1,5 – 2 yıl sürer. Hastanın röntgeni değerlendirilerek cerrahımız tarafından ameliyat onayı verilir. Ameliyat aşamaları:
⦁ Genel anestezi
⦁ İntramedüller tırnak kafasına ulaşmak için kesi ⦁ İntramedüller tırnak kafasına
özel aparatla ulaşmak ve bağlamak
⦁ Proksimal ve distal vidaların çıkarılması
⦁ İntramedüller çivinin
çıkarılması

⦁ Tüm insizyonların estetik dikişlerle kapatılması
Postoperatif hastanede kalış süresi genellikle 1 gündür. Ameliyattan sonra hasta tam ağırlık taşıyarak yürüyebilir. İntramedüller çivi çıkarıldıktan sonra işlem tamamlanır.

Boy Uzatma Ameliyatı
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
bottom of page