top of page

Prof. Dr. Doktor Mustafa Uysal Biyografi

Boy Uzatma Doktoru

Prof. Dr.Mustafa Uysal

 

Doğum Yılı 1972
Derece: Profesör
Yabancı Dil: ingilizce

 

Eğitim

 • Aydın Cumhuriyet Primary School 1978-1983

 • Aydın Gazipaşa Middle School 1983-1986

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (ingilizce Bölümü) 1990-1997

 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1997-2002

 • iş deneyimi

 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1997-2002

 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2002-2008

 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2008-2009

 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2009-2013

 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2013-2016

 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2016-2019

 • Özel Adatıp Sakarya Hastanesi 2019-2020

 • Özel Medar Sakarya Hastanesi 2020-

Üye Dernekler Ve Sivil Toplum Kuruluşları

 

Uluslararası Bilimsel Konferanslarda Yayınlanan Ve Konferans Bildirilerinde Yayınlanan Bildiriler

 • Uysal M., Çırcı E., Özalay M., Derinçek A., Çınar B. M.”Nadir görülen bir L4 ve L5 lomber çift segmentli spondilolistez olgusunun cerrahi tedavisi: dekompresyon, redüksiyon ve füzyon". Eur J Orthop Surg Travmatol. 22, 21-24, (2012)

 • Akpınar S., Uysal M., Pourbagher M. A., Özalay M., Cesur N., Hersekli M. A.'nın supraspinatus tendonunun küçük ve orta boy tam kalınlıktaki yırtıklarının artroskopik onarımının işlevi ve anatomik sonuçları üzerine prospektif bir değerlendirmesi. Acta Orthop Traumatol Türk. 45(4), 248-53, (2011)

 • Özalay M., Şahin O., Derinçek A., Onay U., Turunç T., Uysal M. " Tüberküloz olmayan torakolomber diskit: posterior fiksasyon ve transplantasyon ile birlikte tek aşamalı anterior debridman ve rekonstrüksiyon”. Belçika Ortopedi Haberleri. 76(1), 100-106, (2010)

 • Çınar B. M. Akpınar S., Uysal M., Cesur N., Hersekli M. A., Özalay M., Özkoç G. "Medial diz osteoartritinde unicondiler diz protezi: teknik hatalar ve problemler". Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi, 21(1), 31-37, (2010)

 • Çınar B. M., Akpınar S., Derincek A., Çırcı E., Uysal M. " Diyabetli ve idiyopatik donmuş omuz hastalarında artroskopik eklem kapsülü salınımının karşılaştırılması."Ortopedi ve travma cerrahisi arşivleri. 130(3), 401-406, (2010)

 • Çınar BM, Akpınar S., Hersekli MA, Uysal M., Cesur N., Pourbagher A., Derincek A. “Femur tüneli genişlemesi ve hamstring ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu Otolog transplantasyonunun klinik sonucuna iki farklı fiksasyon yönteminin etkisi". Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica. 43(6), 515-521, (2009)

 • Çınar B. M., Akpınar S., Derincek A., Beyaz S., Uysal M. " Dorsal Elastik Fibroidler: Omuz Ağrısının Nadir Bir Nedeni”. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica. 43(5), 431-435, (2009)

 • Uysal, M., Aşık, M., Akpınar, S., Çiftçi, F., Cesur, N., Tandoğan, RN “Semptomatik Tip D Medial Plica'nın Artroskopik Tedavisi” Uluslararası Ortopedi, 28 Ağustos 2007 ; [Epub önceden basılmıştır]. Uluslararası Ortopedi. Aralık; 32(6): 799-804, (2008)

 • Uysal M., Akpınar S., Bolat F., Çekin N., Çınar BM, Cesur N.” İnsan Menisküs Travmatik ve Dejeneratif Yırtıklarında Apoptoz " Diz Cerrahisi Spor Yaralanması Artroskopisi 16(7 ), 666-669 (2008)

 • Kılıç B, Uysal M, Çınar B. M, Özkoç G, Demirörs H, Akpınar S. “Proksimal humerus kırıklarının erken sonuçlarını tedavi etmek için Filos plakasını kullandık."Acta Orthop Traumatol Türk. 42(3), 149-153, (2008)

 • Özalay M., Özkoç G., Çırcı E., Akpınar S., Hersekli MA, Uysal M., Cesur N. "Açık kama tibial yüksek osteotomi sonrası ilgili genlik ve tibial eğim değişiklikleri" Diz Cerrahisi Spor Travmatol Artrozu, 16 , 948 -951 (2008)

 • Uysal, M., Özkoç, G., Akpınar, S., Hersekli, MA, Tandoğan, RN “Pigmente villöz nodüler tenosinovitin neden olduğu ulnar ve karpal tünel sendromu: nadir görülen bir olgu."Arch ortopedik travma cerrahisi . 127(7):563-5 (2007)

 • Uysal, M., Akpınar, S., Cesur, N., Hersekli, Kütle 889-93 (2007)

 • Uysal, M., Kılıç, D., Fındıkçıoğlu, A., Tarım, A., Koçer, N. E. Hidatik kistlerin anormal yerleri bir arada bulunur: uyluklar, göğüsler ve akciğerler yer alır. "Int J bulaştırmak Dis. 11(5):470-2 (2007)

 • Atalar, AC, Demirhan, M., Uysal, M., Seyahı, A. “Valgus açık redüksiyon, yükselme ve transplantasyon Neer 4 tipi üst humerus kırıklarını etkiler” Acta Orthop Traumatol Turc, 41(2):113-119 (2007)).

 • Uysal, M., Akpınar, S., Özalay, M., Özkoç, G., Cesur, N., Hersekli, M. A., Tandoğan, R. N. “İntraosseöz talus gangliyonlarının artroskopik debridmanı ve transplantasyonu”. Artroskopi. 21(10):1269 (2005)

 • Demirhan, M., Uysal, M., Kılıçoğlu, O., Atalar, AC, Sivacıoğlu, S., Solakoğlu, S., Bozdağ, E., Sünbüloğlu, E. Isı büzüşmesinden sonra bağın gerilme mukavemeti zamana ve Fiksasyona bağlıdır: Tavşanlarda in vivo çalışma. "J Omuz ve Dirsek Cerrahisi Dergisi, 14(2):193-200 (2005)

 • Akpınar, S., Uysal M., Özkoç G. ve Tandoğan R. N. "Dengesiz omuzların ısı destekli artroskopik stabilizasyonu" Acta Orthop Traumatol Turc. 39, Ek 1, 96-102 (2005)

 • Özkoç, G., Hersekli, MA, Akpınar, S., Özalay M., Uysal, M., Cesur, N. ve Tandoğan, RN,” Zamanla medial parapatellar ve midfemoral yaklaşımın patellar yörüngeleri " Diz Surg Spor Travmatol eklemleri. 13(8):654-7 (2005)

 • Özalay, M., Tandoğan, RN, Akpınar, S., Cesur, N., Hersekli, ı MA, Özkoç, G. ve Uysal M. “Mekanik semptomlara neden olan diz ekleminin izole benign eklem içi lezyonlarının artroskopik tedavisi” Artroskopi, 21, 12-8 (2005).

 • Hersekli, MA, Akpınar, S., Özkoç G., Özalay M., Cesur N., Uysal, M.ve Tandoğan RN "Tek Bilateral Total Diz Artroplastisi: Yaşlılarda perioperatif dönemde komplike (70 yaş üstü) hastalığın rolü"” Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 16, 1-4 (2005).

 • Hersekli, M. A., Akpınar, S., Özalay, M., Özkoç, G., Cesur, N., Uysal, M., Pourbagher, A., Tandoğan, R. N. Ar sonrası Tünel açılımı

 • Özkoç, G., Hersekli, MA, Akpınar, S., Özalay, M., Cesur, N., Uysal, M., Tandoğan , RN “Ergenlerde halluks varusun iyatrojenik medial çıkığı” Arch Orthop Travma Cerrahisi 124, 568-70 (2004)

 • Hersekli, MA, Akpınar, S., Demirors, H., Özkoç, G., Özalay, M., Cesur, N., Uysal, M., Tandoğan, RN “Proksimal tibiofibüler sinovyal kist peroneal sinir felcine neden olur: Üç olgu sunumu ve literatür taraması” Arch Orthop Trauma Surg, 124,711-14, (2004)

 • Hersekli, MA, Özalay, M., Özkoç, G., Akpınar, S., Uysal, M., Demirörs, H. ve Tandoğan RN " Kanama ve kan transfüzyon hacmi, perioperatif komplikasyonlar, kalış süresi ve maliyeti açısından bilateral total diz artroplastisinin tek veya iki seansta uygulanmasının karşılaştırılması."Acta Orthop Travmatol Türk, 38, 241-246 (2004).

 • Özkoç, G., Akpınar, S., Hersekli, M. A., Özalay, M., Uysal, M., Tandoğan, N. R. “Dirsek çıkığı sonrası çocuklarda tip 4 median sinir sıkışması."Arch ortopedik travma cerrahisi. 123(10):555–557 (2003)

 • Demirhan, M., Uysal, M., Önen, M.” Kombine sinir hasarının neden olduğu pterygoid skapulayı tedavi etmek için kablo sıkıştırma sistemi kullanmak: bir olgu sunumu " Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 162-166 (2002).

 • Demirhan, M., Erdem, M., Uysal, M.” Rezidüel obstetrik brakiyal pleksus felci için tendon transferi " Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 295-302 (2002).

 • Atalar, A. C., Demirhan, M., Uysal, M.” Uzun pazıların Subakromiyal sıkışma sendromu ve artroskopik destekli tendon fiksasyonu üzerine etkisi " Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 408-12 (2002).

 • Çiçek O, Özdemir G, Uysal M, Biçici V, Bingöl I. “Çocuklarda epifiz ve ayak bileği kırıklarının tedavisinde perkütan içi boş vida fiksasyonu” SpringerPlus (2016) 5:1925

 • Uysal M., Özkoç G., Bolat F., Türker M., Erdem M. “Dejeneratif osteoartrit modelinde Zoledronik asidin kondrosit apoptozu üzerine etkisi"” Uluslararası Cerrahi. 26 Ekim 2015'te kabul edildi

 • Dejeneratif spondilolistezili hastalarda PLIF ve tlıf'in sagital omurga ve pelvik denge üzerine etkisi. Mustafa Uysal, Metin Ozalay, Alihan Derincek, Alauddin Kochai, Mehmet Turker. Acta Orthop Traumatol Türk. 25 Nisan 2018: S1017-995X(17)30106-2. doı: 10.1016 / j. aott.2018.03.001

 • Demirhan, M., Uysal, M., Kılıçoğlu, O., Sivacıoğlu, S., Solakoğlu, S., Bozdağ, E.” Isı büzüşmesi sonrası bağlarda zamana bağlı mekanik ve histolojik değişiklikler: fiksasyonun etkileri " No. 16 Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Kongresi, Budapeşte, Özet 240, 2002.

 • Hersekli, MA, Akpınar, S., Özkoç, G., Özalay,M., Cesur, N., Uysal, M., Tandoğan, RN "Eş zamanlı bilateral total diz artroplastisi: yaşa karşı perioperatif komplikasyonların Etkisi"” Beşinci Çin-Avrupa Ortopedi Kongresi, Prag, Çek Cumhuriyeti, 9-12 Haziran 2004.

 • Hersekli, MA, Akpınar, S., Özalay, M., Özkoç, G, Uysal, M., Cesur, N., Tandoğan, RN, “Perioperatif komplikasyon oranı karşılaştırması sonrası eşzamanlı ve evrelemeli bilateral total diz artroplastisi”. Beşinci Çin-Avrupa Ortopedi Kongresi, Prag, Çek Cumhuriyeti, 9-12 Haziran 2004.

 • Uysal, M., Gürun, U., Özalay, M., Akpınar, S., Cesur, N., Tandoğan, RN “Yaşlı hastalarda lomber omurgadaki dejeneratif değişiklikler ile osteoporoz arasındaki korelasyon”, yedinci Uluslararası Omurga Kongresi, 14-17 Nisan 2005, Antalya.

 • Özalay, M., Karaeminoğulları, O., Özkoç, G., Uysal, M., Hersekli, MA, Karaman, A., Tandoğan, RN “Dejeneratif lomber hastalığın posterolateral füzyon ve cihaz tedavisi sonrası sonucun radyolojik belirleyicileri “7.Uluslararası Omurga Kongresi, Antalya, 14-17 Nisan 2005.

 • Akpınar S, Uysal M, Pourbagher M.A., Özalay M., Tandoğan R.N. “Tandogan RN. Küçük ve orta rotator manşet yaralanmalarının artroskopik onarımı: fonksiyonel ve anatomik sonuçlar " SICOT / SIROT XXIII. Dünya Kongresi, İstanbul, 2-9 Eylül 2005.

 • Uysal, M., Akpınar, S., Necip, C., Hersekli, MA, Tandoğan, RN "Uzatılmış Elektrokaplama (Pal) Yöntemi: Teknik Tanımlama ve Ön Klinik Deneyim" 4. ASAMI Uluslararası Konferansı, Kyoto, Japonya, 2006 11-14 Ekim.

 • Akpınar S, Uysal M, Pourbagher MA, Cesur N, Özalay M, Tandoğan RN Küçük ve orta boy supraspinatus tendon yırtıklarının artroskopik onarımı: "Fonksiyonel sonuç ve onarım bütünlüğü."Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'nin (ESSE) 20.Kongresi, Atina, Yunanistan, 20-23 Eylül 2006.

 • Uysal M., Çırcı E., Derinçek A., Özalay M., Çınar M.” Sürekli iki katmanlı istmik spondilolistez: olgu sunumu " Uluslararası Türkiye Omurga Konferansı. Çeşme, İzmir, 23-26 Ekim 2008.

 • Uysal M., Özalay M., Çırcı E., Derinçek A. Çınar M.” Spondilolistez ameliyatı geçiren hastaların fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek için posterior lomber interbody füzyon teknolojisinin kullanılması " Uluslararası Türk Omurga Kongresi. Çeşme, İzmir, 23-26 Ekim 2008.

 • Derinçek A., Balık C., Çınar M., Uysal M., Özalay M. "Sakral pedikül vidalarının kurtarılması: ala vidaları, daha büyük pedikül vidaları, polimetilmetakrilat takviyeli pedikül vidalarının Biyomekaniğin Karşılaştırılması".8. Uluslararası Türk Omurga Kongresi. Çeşme, İzmir, 23-26 Ekim 2008

 • Özalay M., Şenköylü A., Benli İT, Uysal M., Derincek A., Altun N. " Ciddi koronal ve sagital omurga deformitelerinde posterior tam kama rezeksiyonu (kubbe osteotomisi) sonuçları."Uluslararası Türk Omurga Kongresi, Çeşme, İzmir, 23-26 Ekim 2008

 • Derinçek A. Çınar M., Uysal M., Özalay M., Akpınar S.” İnsan baldır ve sakrum anatomik karşılaştırması: ilk sakral pedikül morfolojisi " Uluslararası Türk Omurga Konferansı. Çeşme, İzmir, 23-26 Ekim 2008

 • Özalay M., Özkoç G., Çırçı E., Akpınar S., Hersekli M. A., Uysal M., Cesur N. “Açık kama şeklindeki yüksek tibial osteotomi sonrası düzeltme genliği ile tibial eğim değişimi arasındaki korelasyon”. Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nin (EFOR) 10. Kongresi 3-6 Haziran 2009 tarihlerinde Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlendi.

 • Çınar M., Akpınar S., Hersekli MA, Uysal M., Cesur N.,Pourbagher A., Derincek A. "Hamstring tendon rekonstrüksiyonunda iki farklı fiksasyon yönteminin klinik sonuç ve kemik tüneli genişlemesine etkisi"” Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu 10. Kongresi. (ÇABA), 3-6 Haziran 2009, Viyana.

 • Özalay M., Çınar BM, Uysal M., Güler Ü.Ö., Avcı M.Ç., Akpınar S. " Kararsız femoral intertrokanterik kırıkların (kısa intramedüller çiviler gibi) tedavisi için kayan kalça vidası hala iyi bir seçim midir? ?” 12. Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (EFOR) Kongresi, 1-4 Haziran 2011, Kopenhag, Danimarka.

 • Özalay M., Uysal M., Derinçek A. "Erken başlangıçlı skolyozda çift büyüme çubuğu tekniği"” Yıllık omurga uzman grubu toplantısı ve omurga semineri. 29-30 Kasım 2012, Ljubljana, Slovenya.

 • Uysal M., Derinçek A., Özalay M. "Dejeneratif spondilolistezde plıf ve tlıf cerrahisinin lumbosakral omurganın radyolojik parametrelerine etkisi"” 10. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 7-20 Nisan 2013, Kapodokya, Türkiye. (Sözlü rapor)

 • Özalay M., Çınar M., Uysal M., Derinçek A. " Erken başlangıçlı skolyozda çift büyüme çubuğu tekniği

 

Ulusal Bilimsel Konferanslarda Yayınlanan Ve Konferans Bildirilerinde Yayınlanan Bildiriler

 • Atalar AC, Demirhan M., Uysal, M. "Artroskop destekli pazı uzun baş tendon fiksasyonu" 6. Türkiye Spor Yaralanması Artroskopisi ve Diz Cerrahisi Konferansı, 21-26 Ekim 2002, Antalya Ya.

 • Uysal, M., Cesur, N., Akpınar, S., Özkoç, G., Hersekli, MA, Özalay, M., Karaeminoğulları O. “Çarpık Ayak Medikal Cerrahisinde Carroll Tekniğinin Klinik ve Radyolojik Sonuçları” XVIII : 18-23 Ekim 2003, Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul.

 • Uysal, M., Cesur, N., Özalay, M., Hersekli, MA, Akpınar, S., Özkoç, G., Demirörs, H. “Femur Başının Erken Avasküler Nekrozunun Çekirdek Dekompresyonu” XVIII: Türk Ortopedi ve Travmatolojisi 18-23 Ekim 2003, İstanbul.

 • Demirors, H., Kaya, A., Atabek, M., Uysal, M., Özkoç, G., Karaeminoğulları, O.,” Kortikosteroid kullanımından kaynaklanan femur başı avasküler nekrozunun büyüklüğü ve kortizon dozu süre ilişkisi " XVIII: Türkiye'de Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, İstanbul, 2003.

 • Hersekli, MA, Akpınar, S., Özkoç, G., Özalay, M., Uysal, M., Cesur, N., Tandoğan RN "Total diz artroplastisinde hemostazın kan kaybına etkisi: prospektif randomize bir çalışma" XVIII: Türkiye'de Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, İstanbul, 2003.

 • Hersekli, MA, Özkoç, G., Özalay, M., Akpınar, S., Cesur, N., Uysal, M., Tandoğan RN” Tek bilateral total diz artroplastisi: endikasyonda yaş ve perioperatif dönemde komplikasyonların rolü " XVIII: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, İstanbul, 2003.

 • Hersekli, MA, Özalay, M., Özkoç, G., Akpınar, S., Uysal, M., Demirörs, H., Tandoğan RN” Tek veya iki bilateral total diz artroplastisinin komplikasyon insidansına etkisi " XVIII: Türkiye'de Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003, İstanbul

 • Özkoç, G., Özalay, M., Hersekli, MA, Akpınar, S., Uysal, M., Cesur, N., Tandoğan RN “Total diz protezlerinde standart medial parapatellar ve orta uyluk uzantılarının karşılaştırılması” XVIII: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003, İstanbul

 • Akpınar, S., Özalay, M., Özkoç, G., Hersekli, MA, Uysal, M., Cesur, N., Tandoğan RN “Artroskopik Rotator Manşet Onarımı: Erken Sonuçlar” XVIII: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003, İstanbul.

 • Özkoç, G., Akpınar, S., Hersekli, MA, Özalay, M., Uysal, M., Ayhan Özyürek, Tandoğan RN Başlık: Dirsek çıkığı sonrası tip 4 median sinir sıkışması: Olgu sunumu " XVIII: Türk Ortopedi ve Travma Akademik Konferansı, 18-23 Ekim 2003, İstanbul.

 • Özalay, M., Özkoç, G., Hersekli, MA, Cesur, N., Uysal, M., Akpınar, S., Özyürek, A.” Uzun kemik protez eklem tedavisinde transplantasyon yöntemleri: otogreft ve Zenograft kullanımı " XVIII: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, İstanbul, 2003.

 • Akpınar, S., Özkoç, G., Özalay, M., Hersekli, M. A., Uysal, M., Cesur, N., Tandoğan R. N. “Artroskopik Rotator Manşet Onarımı: Teknik Sorunlar”, III. Türkiye Omuz ve Dirsek Cerrahisi Konferansı, Ankara, 31 Mart-3 Nisan 2004.

 • Uysal, M., Akpınar, S., Özalay, M., Özkoç, G., Cesur, N., Tandoğan RN “İntraosseöz talar ganglion olgularında artroskopik debridman ve transplantasyon uygulaması.” 19. Tüm Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Konferansı, 14-19 Mayıs 2005, Antalya.

 • Cesur, N., Uysal, M., Özalay, M., Özkoç, G., Hersekli, M.A., Akpınar, S. “Coccidectomy for chronic coccidiosis after trauma”. 19. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs 2005.

 • Özalay, M., Karaeminoğulları O, Özkoç, G., Uysal, M., Cesur, N., Tandoğan RN “Posterior lomber dekompresyon ve füzyonu olan hastalarda perioperatif komplikasyonlar.” 19. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Konferansı, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.

 • Özkoç, G., Hersekli, MA, Akpınar, S., Özalay, M., Uysal, M., Tandoğan RN “Total diz artroplastisi sırasında patella hizalamasının medial parapatellar ve orta uyluk açıklıklarındaki değişikliklerin karşılaştırılması.” 19. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya, 2005.

 • Özalay, M., Özkoç, G., Akpınar, S., Hersekli, MA, Uysal, M., Tandoğan RN “Alt ekstremitelerde nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu: klinik seyir ve mortaliteyi etkileyen faktörler.” 19. Türkiye'de Ortopedi ve travma Akademik Konferansı, 14-19 Mayıs 2005, Antalya.

 • Uysal M., Aşık M., Akpınar S., Çiftçi F., Cesur N., Tandoğan R. N. "Semptomatik Tip D Medial Plika Sendromunun Artroskopik Tedavisi" 8. Türk Spor Yaralanması Artroskopisi ve Diz Cerrahisi Konferansı, 10-14 Ekim 2006, Kuşadası, Türkiye

 • Uysal, M., Akpınar, S., Bolat, F., Çekin, N., Çınar, B. M., Cesur, N. “Dejeneratif menisküs yırtılmasında apoptozun rolü” (sözlü anlatım). 20. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc, 41, Ek III, s. 41, sözlü rapor, 2007.

 • Kılıç, B., Çınar, BM, Uysal, M., Cesur, N., Akpınar, S. “Posterior İnterosseöz Sinir Sıkışması Sendromunun Nadir Nedenleri: Gizli Paraosseöz Lipom” Türkiye'de 20.Ulusal Ortopedi ve Travma Akademik Konferansı, Acta Orthop Traumatol Turc, 41, Ek III, s226, 2007.

 • Kılıç, B., Çınar, BM, Uysal, M., Özkoç, G., Demirörs, H., Akpınar, S. "Proksimal humerus kırıklarının filos plakalı tedavimizin erken sonuçları" 20. Ulusal Türkiye Ortopedi ve Travma Akademik Konferansı, Acta Orthop Traumatol Türk, 41, Ek III, Sözlü Rapor, s. 80-81, 2007.

 • Akpınar, S., Çırçı, E., Hersekli, MA, Uysal, M., Tandoğan, RN “Total diz artroplastisi sonrası diz kistlerinin allogreft rekonstrüksiyonu” Türkiye'de 20.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc, 41, Supplementum III, s1, 2007.

 • Özalay, M., Uysal, M., Hersekli, MA, Cesur, N., Kılıç, B., Şentürk, İ. “Total wedge resection with posterior intervention” 20. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Turc, 41, Supplementum III, S146-147, 2007.

 • Kılıç, B., Cesur, N., Uysal, M., Çınar, BM, Akpınar, S. “Miyelomeningoselin neden olduğu kronik plantar doku defektlerinin ve distal gastroknemius kasının rekonstrüksiyonu” 20.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthop Traumatol Türk, 41, Ek III, sayfa 226-27, 2007.

 • Cesur N., Güler Ü.Ö., Akpınar S., Hersekli MA, Uysal M., Çınar M. "İzole Akromiyal Tüberküloz Osteomiyeliti: Olgu Sunumu" 5. Türkiye Omuz ve Dirsek Cerrahisi Konferansı, 27 Mart 2008 Adana 29.

 • Çınar M., Akpınar S., Derincek A., Çırcı E., Uysal M. "Diyabetli ve idiyopatik donmuş omuz hastalarında artroskopik eklem kapsülü salınımı"” yirmi bir. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 3-8 Kasım 2009.

 • Çınar M., Akpınar S., Circi E., Derincek A., Beyaz S., Uysal M. " Dorsal elastik fibroma: omuz ağrısının nadir bir nedeni”. yirmi bir. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 3-8 Kasım 2009.

 • Özalay M., Şahin O., Derinçek A., Onay U., Turunç T., Uysal M. "Tüpsüz diskitte tek aşamalı kombine anterior radikal debridman ve posterior enstrüman tedavisi"” yirmi bir. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 3-8 Kasım 2009.

 • Özalay M., Çınar BM, Uysal M., Güler Ü.Ö., Avcı M.Ç., Akpınar S. " Kararsız Femoral İntertrokanterik Kırıklar: Kısa İntramedüller Çiviler Dinamik Kompresyon Plakalarından daha mı iyidir?"IV Ortopedi Konferansı Ve üçüncü TOTBID-AAOS eğitim toplantısı. 19-23 Nisan 2012, Antalya Soussi Konferans Merkezi.

 • Kaplan T, Başar H, Kurtoğlu A, Kıran, E, Uysal M. "Halluks Valgus cerrahisinde kısa dönem sonuçlarımız: Süeah deneyimi", 24.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Kaplan T, Başar H, Kıran E, Uysal M, Türker M, Kurtoğlu A. "Total Diz Artroplastisi Sonrası Ateşli Reaksiyonda Erken Enfeksiyon Tespitinin Önemi" 24.Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Kaplan T, Başar H, Alptekin D, Kurtoğlu A, Uysal M, Türker M. Bipolar parsiyel protez ve boyun kesi uygulaması " Türkiye'de 24. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Kaplan T, Başar H, Kurtoğlu A, Alptekin D, Uysal M, Türker M.” SUEAH Deneyimi " 24.Ulusal Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014 34. Kaplan K, Bayar F, Ergenenç T, Başar H,Çalışkan I, Uysal M, M, Türker M “Uysal M, M, Türker M " Uysal destekli brakiyal pleksus Çocuklarda humerusun suprakondiler kırıklarının acil cerrahi tedavisinde sinir bloğu uygulaması.: Vaka serisi " 24. Ulusal Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Kaplan T, Hakan H, Kurtoğlu A, Uyar A. Ç, Uysal M, Türker M. "Pediatrik suprakondiler humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde, humerus pediatrik suprakondiler kırıklarının tedavisinde venöz sinir diseksiyonu sonrası açık redüksiyon ve perkütan çivileme" 24.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Uyar A. Ç, Kıran K, Çalışkan I, Kaplan T, İnanmaz ME, Uysal M. “Fasiyotomi uygulanan ve kompartman sendromu tanısı alan hastalarda klinik sonuçlarımız” 24.Türk Ulusal Ortopedi ve travmatoloji konferansı. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Başar H, Kaplan T, Mustafa Erkan İnanmaz M. E, Başar B, Kurtoğlu A, Kıran E, Uysal M. “Ön çapraz bağ onarım sonuç Karşılaştırmasında hamstring otogreft ve allogreft kullanımı” Sözlü Raporu. 24. Ulusal Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Beyaz S, Metin Özalay M, Sarıkaya B, Uysal M, Avcı M. Ç, Battal V. E. "Osteoporotik vertebra kompresyon kırıklarının tek pedikül vertebroplastisi ile tedavisi" sözlü raporu. 24. Ulusal Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 12-16 Kasım 2014

 • Uyar A. Ç, Erdem M, Alptekin D, Koçay A, Uysal M, Türker M. "Uzuv uzaması gerektiren karmaşık vakalarda kapsamlı teknik başarılarımız" 25. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 27 Ekim-1 Kasım 2015

 • Alptekin D, Uyar A. Ç, Başar H, Koçay A, Kırık A, Uysal M. "Başsız içi boş vidalı skafoid kırıklarımızın sonuçları" 25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 27 Ekim-1 Kasım 2015

 • Özdemir U, Uysal M, Kıran E, Koçay A, Erdem M, Türker M. "Tanı konmamış servikal kitle: Porter hastalığı" 25. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 27 Ekim-1 Kasım 2015

 • Akar A, Koçay A, Başar H, Kurtoğlu A, Uysal M, Türker M. "Distal Tibia Kırıklarında İntramedüller Tırnak Teknolojisinin Sorunları" 25.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 27 Ekim-1 Kasım 2015

 • Başak A. M, Kıran E, Koçay A, Uysal M, Kırık A, Erdem M. "Erken Ameliyatımız Talon PFN Alan Hastalarla Sonuçlanıyor" 25. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Konferansı. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 27 Ekim-1 Kasım 2015

 • Kurtoğlu A, Uysal M, Başar H, İnanmaz M. E. "Gecikmiş Femur Boynu Kırığı Olan Hastalarda İnternal Fiksasyon Uygulaması"” 25. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 27 Ekim-1 Kasım 2015

 • Kıran E, Erdem M, Başak A. M, Uysal M, Türker M, Koçay A. “İntramedüller Çivinin Alt Ekstremite Açı Deformitesini Düzeltmesine Yardımcı Olmak için Fiksatör Kullanılması " konulu sözlü rapor. 25. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Titanic Belek Konferans Merkezi, Antalya, 27 Ekim-1 Kasım 2015

 • Alauddin Kochai, Mehmet Turker, Burak Bayir, Eren Uyan, Huseyin, Nevzat Topçu, Mustafa Uysal. "Unicondylar diz protezinin nadir bir komplikasyonu: polietilen posterior dislokasyon" 26. Türkiye Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya, 25-30 Ekim 2016

 • Eren Kıran, Abdullah Halı, Alauddin Kochai, Alper Kurtoğlu, Hakan Başar, Mustafa Uysal. ” Akromiyoklaviküler eklem dislokasyonunda perkütan sütür fiksasyon tedavimizin sonuçları " 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya, 25-30 Ekim 2016

 • Özgür Çilekli, Ahmet Çağrı Uyar, Ertun. Öksüzoğlu, Burak Bayır, Hüseyin Nevzat Topçu, Mustafa Uysal. "Distal radius kırıklarının tedavisinde eksternal fiksatör ile birleştirilen kilitleme plakası ve Kirschner telinin karşılaştırılması" 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sueno Belek Konferans Merkezi, Antalya, 25-30 Ekim 2016

 • Uğur Özdemir, İhsan Öz, Alauddin Kochai, Eren Uyan, Özgür Çilekli, Mustafa Uysal. "Epileptik nöbet sonrası bilateral anterior omuz çıkığı" 26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya, 25-30 Ekim 2016

 

Yazılı Kitap Veya Kitap Bölümleri

 • Osteotomi Kuralları ve Osteotomi Tipleri (Bölüm 10), Ilizarov'un Deformite Cerrahisinde Uygulaması tarafından düzenlenmiştir. Çakmak M, Şen C. Acar Matbaası, 2014

 • Komplikasyonlar ve Çözümler (Bölüm 15), Ilizarov Travma Uygulaması. Ed. Çakmak M, Şen C. İklim Matbaası, 2013

 • Omuz ve dirsek kırıkları ve çıkıkları. Glenoid kırıkların tedavisi. Akpınar S., Uysal M., Özalay M., Tuncay İ. C. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yayını. Hayrettin Keskinzacar tarafından düzenlenmiştir. Aegean Press, İstanbul, Mart 2010

 • Ortopedi ve yaralanmalar: üst ekstremite (bölüm 37), genel cerrahi. Çeviren: Tarık Z. Nursal Nobel Kitabevi, 2008.

 • Ortopedi ve yaralanmalar: amputasyon (Bölüm 35), genel cerrahi. Çeviren: Tarık Z. Nursal. Nobel Kitabevi, 2008

 • Total Diz Artroplastisinde Fleksiyon Kontraktürü (Bölüm 5), Total Diz Artroplastisinin Manuel Teknikleri ve Revizyon Diz Artroplastisi, çeviri: Eyüp Karakaş. Hayat Tıp Kitabevi, 2007

 • Osteotomi Kuralları ve Çeşitleri” Mustafa Uysal. Dış fiksatör uygulamasının temel tekniği olan Ilizarov prensibine dayanan ekstremite rekonstrüksiyonu. Ed: Mehmet Cakmak, Cengiz Sen, Levent Eralp, etc. Springer Uluslararası Yayıncılık Swtizzerland, (26) 339 -350, 2018

 • ” İlizarov'un Teknik Komplikasyonlarının Tedavisi " Mustafa Uysal. Ekstremite rekonstrüksiyonunun temel tekniği-Ilizarov prensibine göre dış fiksatör uygulaması. Ed: Mehmet Cakmak, Cengiz Sen, Levent Eralp, etc. Springer Uluslararası Yayıncılık Swtizzerland, (43) 691-700, 2018

 • Whatsapp
 • Instagram
 • Youtube
 • TikTok
bottom of page